Servicii masaj medical si reflexoterapie

Grație ministrului muncii Olguța Vasilescu, nu mai este de actualitate!

 

Recomandaţi unui prieten

Recomandare

Recomandaţi unui prieten

Câmpurile marcate cu steluţă (*) sunt obligatorii.

 

 

Vizualizaţi documentul original

 

1. DEFINIŢIA PROIECTULUI ŞI CONTEXTUL GENERAL

Conform prevederilor Legii nr. 448/2006, art 77, in situaţia in care nu angajează persoane cu handicap, angajatorii pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

a) sa plătească lunar către bugetul de stat o suma reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) sa achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).

Buget: lunar 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap (4% din numărul mediu de angajaţi)

 

2. PUBLIC VIZAT

Angajatii companiei

 

3. OBIECTIVE

Creşterea nivelului de sănătate a angajaţilor fie pentru majoritatea care are muncă de birou, ce generează anumite probleme datorită poziţiei statice îndelungate la birou, fie pentru cei care au probleme de sănătate independent de poziţia statică la birou, dar care pot fi tratate şi prin masaj;

Creşterea gradului de satisfacţie a angajaţilor si a loialităţii acestora faţă de angajator;

Promovarea integrării în societate a persoanelor cu dizabilităţi.

 

4. DESCRIERE SARCINI

Furnizorul va face dovada ca este Unitate Protejată Autorizată de către Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap.

Furnizorul va face dovada ca este asistent medical de balneofizioterapie / masaj.

Furnizorul va asigura necesarul de materiale consumabile pentru realizarea şedinţelor de masaj medical si reflexoterapie.

Furnizorul va presta serviciile de masaj medical si reflexoterapie la sediul societăţii, in spaţiul pus la dispoziţie de societate, sau prin lantul de saloane partenere cu care furnizorul are contract de prestari de servicii in calitate de unitate protejata autorizata, situatie in care beneficiarii vor prezenta spre identificare la receptia saloanelor un cupon care contine un cod unic pus la dispozitia beneficiarului de catre furnizor.

Clientul va asigura:

accesul furnizorului in sediul său, sau informarea lucratorilor care beneficiaza de cupoanecu privire la lista saloanelor partenere in care acestea se pot folosi;

sală adecvată derulării şedinţelor de masaj medical si reflexoterapie si un planning al şedinţelor de masaj medical si reflexoterapie cu toate detaliile necesare pentru buna desfăşurare a acestora. durata

Reflexoterapie 1/ora care include si timpul de refacere de 10 minute al prestatorului

Masaj general 1/ora timp de refacere inclus

Masaj partial 25 minute.

 

Vizualizaţi documentul original

 

 

 

Un site creat de Halus D. Cristian Ştefan PFA